LINO – спираме вноса и реализацията на телескопичен аспиратор за вграждане модел HST 60 W / 28.03.2024