LINO – спираме вноса и реализацията на декоративен аспиратор – каминен тип ARC 60 X / 28.03.2024