LEKS – Спираме вноса на мивките от серия MELODIA и мивка COMPACT 79.1 S. / 14.02.2023