FABER – обновена серия аспиратори за пълно вграждане INCA LUX 2.0 и INCA LUX GLASS – INKA LUX EVO / 19.07.2022