Модел: Кръгъл към четириъгълен адаптер, код: 4021047

Кръгъл към четириъгълен адаптер, код: 4021047
Бял 27 лв

Спецификация на продукта

  • Код: - 40210047

Допълнителна информация за продукта

- За свързване на плосък канал и кръгла тръба