Модел: Възвратен клапан VR3 Ø150

Възвратен клапан VR3 Ø150
29 лв

Допълнителна информация за продукта

Възвратният клапан се монтира на изхода на аспиратора.
Предотвратява връщането на неприятни миризми, когато изходът
на аспиратора е свързан към общия комин на сградата.
Не се монтира, когато аспитаторът работи с филтри от активен въглен.