Модел: Възвратен клапан VR1 Ø120

Възвратен клапан VR1 Ø120
5 лв

Допълнителна информация за продукта

Възвратният клапан се монтира на изхода на аспиратора.
Предотвратява връщането на неприятни миризми, когато изходът
на аспиратора е свързан към общия комин на сградата.
Не се монтира, когато аспитаторът работи с филтри от активен въглен.