Лекс Груп проведе встъпителна пресконференция / 03.06.2013


Лекс Груп проведе встъпителна пресконференция

 

На 31 май 2013 г. от 16:00 ч. в конферентна зала на Парк Хотел Витоша се проведе встъпителната пресконференция по проект „Развитие чрез транснационално сътрудничество и обмяна на опит“, финансиран с договор № BG051PO001-7.0.07-0018-C0001 за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бенефициент по проекта е Лекс Груп АД, а партнираща организация – световния лидер в производството на аспиратори – Faber S.P.A., Италия. Освен, че участват съвместно по проекта, през 2013 г. двете компании празнуват и 15-годишния юбилей от началото на своето партньорство.

 

Пресконференцията уважиха както голяма част от участниците по проекта, така и много представители на бизнеса, медиите и отговорния орган – Министерство на труда и социалната политика.

 

Ръководителят на проекта и изпълнителен директор на Лекс Груп – Мариана Добревска, приветства всички присъстващи и представи и членовете на екипа, който ще отговаря за реализацията на основните дейности по проекта:

 • Петър Миков – Счетоводител по проекта
 • Петър Стефанов – Обучител по проекта
 • Стела Лилова – Обучител по проекта
 • Мариана Добревска – Експерт Анализи
 • Мария Микова – Функционален експерт
 • Анка Първанова – Експерт Проучване
 • Светла Тодорова – Асистент Проучване
 • Росица Тричкова – Консултант
 • Йордан Бедринов – Уеб дизайнер

 

В рамките на пресконференцията, бе представено и поздравително писмо за спечеления проект от Търговския директор на Faber S.P.A. – Рикардо Ремеди. След това с помощта на мултимедийна презентация гостите на събитието се запознаха с целите, предвидените дейности и очакваните резултати по проекта.

 

Благодарение на предоставената безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и Европейския социален фонд, три целеви групи от кадрите на Лекс Груп ще имат възможност да почерпят лично от професионализма и опита на италианските си колеги от Faber.

 

Пресконференцията завърши с дискусия по проекта с участието на екипа, заинтересованите страни и представителите на медиите.

 •  
 •