Условия за ползване

Цялата информация, съставянето и подредбата на www.leksgroup.com, както и самото име са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на www.leksgroup.com; захранването на бази данни с комерсиална цел; разпространяването на информацията под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда; и всяка форма на комерсиално използване - е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.