Плотове за вграждане

 ПЛОТОВЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ

1. Как да монтираме правилно стъклокерамичния плот?
2. Изисквания за експлоатация и начини за почистване на стъклокерамичните плотове?
3. Изисквания за експлоатация на газовите плотове?


1.Как да монтираме правилно стъклокерамичния плот?

Сензорните плотове на EUROLUX и NARDI се монтират на дълбочина от 4 до 7 см. в зависимост от модела, като се препоръчва въздушен коридор между уредите от 2-3 см. От съществено значение е да бъде поставена изолационна лента между канта на уреда и термоплота.

Нагоре

2.Изисквания за експлоатация и начини за почистване на стъклокерамичните плотове?

От изключително значение при работа със стъклокерамични плотове е да се избягва контакт със захар и домакинско алуминиево фолио. В първия случай, при попадане на захар тя трябва да се отстрани бързо, за да не се образуват язвички по повърхността на стъклото. Във втория случай фолиото влиза в реакция с витрокерамиката и нарушава нейната цялост. Препоръчително е съдовете, които се използват, да се поставят сухи, за да се избегне образуване на варовикови петна. По възможност трябва да се избягват и т. нар. шокови контакти – гореща зона – студен съд. От икономична гледна точка е желателно съдовете да бъдат с размери, отговарящи на зоните и с равни дъна. Важно е плотът да се почиства възможно най-често, като за целта могат да се използват препарат за керамика върху леко затоплена зона и шпатулката, включена в окомплектовката на уреда.

Нагоре

3.Изисквания за експлоатация на газовите плотове?

Всички газови уреди са фабрично оборудвани с дюзи за работа на природна газ – метан. При работа с пропан-бутан е необходимо още преди първото готвене да се извърши подмяна на дюзите с тези, включени в окомплектовката на уреда. В противен случай може да има нежелателни последствия за съдовете.

Нагоре