Нов модел аспиратор за пълно вграждане COMPACT A52 GR / 04.10.2021