Представяме подобрени островни модела аспиратори GLASSY ISOLA и TRATTO ISOLАП / 18.06.2021