RANCH – по-добра енергийна ефективност и нова цена / 08.05.2020