Спрян внос на витрокерамичен плот HBE TC3 FV, на негово място HBE TC3 FS / 31.07.2019