Спираме вноса на фурна за вграждане FVS 9EPBCT2 GN / 06.06.2019