Подобрения в техническите характеристики на аспиратор PAREO / 06.02.2019