Временно спираме витрокерамичен плот PVL 30 2M V, на негово място PVS MC2 / 23.04.2018