Временно спираме витрокерамичените плотове HBE TC4 FV и PVL ТC4 V, на тяхно място PVS TC4 / 23.02.2018