Временно спрян витрокерамичен плот PVL MC4 V, на негово място PVS MC4 / 01.02.2018